Spotkanie Szkolnej Grupy Laboratoryjnej

      W środę 25 marca odbyło się kolejne spotkanie zespołu laboratoryjnego. Podczas spotkania omówiliśmy wnioski z prac w pierwszym semestrze. Wybraliśmy dwa wnioski, nad ktorych wdrożeniem będziemy pracować w okresie przed i poświątecznym. Druga część spotkania poświęcona była nadchodzącej wewnętrznej ewaluacji. Omowiliśmy jej główne cele i problemy badawcze. Ustaliliśmy działania i datę kolejnego spotkania.
 
 
 
Tekst: Tomasz Podlolski
Foto: Ewa Golińczak-Bogdan