Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

 
PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE W SZKOLE
 
 

PROJEKT „ZAWODOWCY W GORZOWIE”-PROJEKT W REALIZACJI

 
 
PROJEKT „ZAWODOWCY W GORZOWIE”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., zgodnie z Osią Priorytetową 8. Nowoczesna Edukacja, Poddziałaniem 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Planowany termin realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 28.02.2018 r.
Wartość projektu: 3 413 330,83
Liczba uczestników: 3290
- 3200 – uczniowie gorzowskich szkół zawodowych
- 90 – nauczyciele gorzowskich szkół zawodowych 
Wartość projektu: 3 413 330,83 zł
Kwota dofinansowania: 3 241 205,22 zł
Załączniki:

Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.-PROJEKT W REALIZACJI

 
Projekt ”Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 – ZIT Gorzów Wielkopolski, w ramach Osi priorytetowa 8. Nowoczesna Edukacja, Poddziałanie 8.2.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.
 
Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp.,
Obszar wsparcia: Miejski Obszar Funkcjonalny: Gorzów Wlkp. i cztery ościenne gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Santok,
Czas trwania projektu: 1.09.2016 r. – 31.10.2017r.
Całkowita wartość projektu: 7 488 609,50 zł
 
środki przeznaczone na wsparcie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do matury z obszaru objętego projektem (tj.75 szkół w tym 49 publicznych w Gorzowie Wlkp., 20 publicznych w gminach partnerskich, 6 niepublicznych w Gorzowie), 7659 uczniów (w tym 6293 z publicznych szkół gorzowskich) i 292 nauczycieli (ok. 50% ze szkół miejskich).
Załączniki:

Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp.-PROJEKT ZAKOŃCZONY

  
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
Projekt „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim" 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 
Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp./ Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
w Gorzowie Wlkp. 
Partner projektu: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 
Okres realizacji projektu: od 01.11.2013 r. do 31.07.2015 r. 

Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp.-PROJEKT ZAKOŃCZONY

  
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
 
Projekt zrealizowany w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5
przy Zespole Szkół Mechanicznych
 
„Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim" 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 
Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp./ Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
w Gorzowie Wlkp. 
Partner projektu: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 
Okres realizacji projektu: od 01.11.2013 r. do 31.08.2014 r. 

Projekt "INT Lernen"-PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
     
 
 
11 czerwca 2012 roku w Urzędzie Miasta zainaugurowano uroczyście projekt polsko-niemiecki dotyczący transgranicznych praktyk zawodowych na poziomie szkolnictwa zawodowego. W trakcie powitania przez Panią wiceprezydent Gorzowa Wlkp. Alinę Nowak i kierownika projektu ze strony niemieckiej Philippa Eckharda z Centrum Kształcenia bbw z Frankfurtu nad Odrą przedstawiono główne cele projektu "INT Lernen"  oraz rozwój kompetencji interkulturowych pomiędzy naszymi krajami. Projekt ten pozwoli zacieśnić współpracę pomiędzy szkołami zawodowymi a sektorem pracodawców – tłumaczył Philipp Eckhard z bbw.
 
Więcej na temat projektu na stronie http://www.bbw-frankfurt-oder.de/INT-Lernen.html

„Wirtualna Fizyka -Wiedza Prawdziwa”-PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
     „Wirtualna Fizyka -Wiedza Prawdziwa” – projekt innowacyjny współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany przez Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej, skierowany jest do uczniów i nauczycieli fizyki szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Udział w projekcie weźmie 54 nauczycieli z obu województw, w każdej szkole od 23 do 33 uczniów.

„Aktywna młodość – pewniejsza przyszłość zawodowa”-PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

„Aktywna młodość – pewniejsza przyszłość zawodowa”

Projekt realizowany w okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2014 r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
w partnerstwie z Miastem Gorzów Wlkp.

Załączniki:

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy-PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
 
 
Tytuł projektu: Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji: od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r.
Budżet projektu: - wartość projektu: 1.512.993,40 zł
                        - kwota dofinansowania: 1.320.086.74 zł
 
Załączniki:

„E – edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012” – etap II-PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

„E-edukacja" wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników-PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
Tytuł projektu: „E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2009/2010” – pilotażowy program zajęć pozalekcyjnych.
Numer: WND-POKL.09.02.00-08-011/09
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji: od 01.09.2009 r. do 31.08.2010 r.
 

Wiedza - najpewniejszy kapitał ludzki ..."-PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Tytuł projektu: Wiedza - najpewniejszy kapitał ludzki - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów gorzowskich szkół kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2008/2009

Numer projektu: WND-POKL.09.02.00-08-041/08
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji: 01.09.2008 r. - 30.06.2009 r.
Wartość projektu: 201.433,81 zł
 

Szkolenia w ramach projektu : „Akademia kompetencji zawodowych”-PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
 
 
Szkolenia w ramach projektu : „Akademia kompetencji zawodowych” realizowany przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w partnerstwie z Miastem Gorzów Wlkp.
 
 1. Okres realizacji projektu: 01.09.2009 – 31.08.2011
 
 

 2. Rozpoczęcie szkoleń: połowa październik 2009

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
Europa-Aktionstag w Duisburgu juz po raz drugi
65 lat ZSM - bieg uliczny o puchar Dyrektora ZSM
Wycieczka do Przelewic
XXXIX eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości
Otrzęsiny i integracja klas pierwszych
Studniówka Gorzowskiego Mechanika
1Dzień Wiosny 2013 w ZSM
Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości
Konkurs wiedzy o grach zespołowych